Ziyaretçi Defteri

Alan EmertonFebruary 17, 2013, 9:16 pm

Your message in Alevi principles states "Glorifying the might of the universe, Alevis believe that the human is a holy science that needs to be researched into". Does that mean there is no god and/or how many gods do Alevism have?

Ìsim YokFebruary 16, 2013, 11:25 am

aleviliğin İSLAM DİNİ ile örtüşen tarafı var mı

Site YöneticisiJanuary 29, 2013, 9:09 pm

Değerli kardeşim Yadigar hanım, her yıl yeni bir Kuranı Kerim çıkarıyorlar. Evet doğru! şayet imam hatip veya eğitim fakültesi mezunalrına soranrsanız, Kuranda açıkca yazan namaz ve oruç vardır. Ancak din bilim adamları yani Fıkıh uzmanlarına sorarsanız Kuranda ne namaz ne de oruç vardır. Namaz ibadettir, şekil ibadeti değil yani günde 5 vakit değildir, bizim cemlerimizde olduğu gibi gönül ibadetidir. Yaradanı gönül ibadetinde aramaktır. Dış görünüş abdesti alarak dış dünyanzıı temiz tutma değil, tam aksine içdünyanızı temizlemekle cemlere girilir. Kısaca el yüz yıkayarak değil, iç dünyanızı temiz tutmakdır. Ramazan'a gelince oruç bir nefis terbiyesidir. Bu terbiye insandaki içsel ve ruh temizliği ve nefis terbiyesidir. 30 gün iyi müslüman ol yılın geri kalanı 335 günde her günahı işle. İyi insan olma bu değildir. Nefis terbiyesi ise erdemlilkdir bunu 365 gün yapmaktır, 30 günle sınırlı kalmamaktır. Arap takviminde üç aylardan Muharrem, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bunlardan en kutsalı Muharrem ayıdır. Çünkü Muharrem ayı, Nuh peygamberin afettden kurtulduğu gündür, Hz Ibrahim 80 yaşında bu ayda sünnet olmuştur, Hz Musa Allah'dan nida sesini bu ayda almıştır, Hz Ali bu ayda doğmuşdur, Hz Muhammed bu ayda peygamber olmuştur, Kerbela katiamı Hz Hüseyin bu ayda katledilmişdir, Mansur bu ayda asılmışdır, Şah Hatayi yani Pir Sultan bu ayda asılmışdır. Bu nedenledir ki Muharrem ayı en kutsal aylardan birisi olup gönül ve nefis terbiyesi için onların anısına üç gün oruç tutulur. 400 yıldan beri Emevi düzeni yani Sünnü kesim gerçekleri sapıtırmaya hizmet etmiş ve 30 gün temizlik ayı dıye Ramazanı öngörmüşdür. İşte yanlış olan da budur. Kısa yazmaya çalıştım, sanırım yeterli olmuştur. Hoşca kalın, dostca kalın, hakkın niyazıyla kalın.

Yadigar GÜLEÇJanuary 9, 2013, 11:50 pm

Öncelikle bu ulvi hizmetiniz için teşekkürü bir borç bilirim,bir alevi olarak tereddütte olduğum bir kaç soruya cevap verirseniz sevinirim,kuranı kerimde açıkça yazdığı halde neden namaz kılmıyoruz, ramazan ayında neden oruç tutmuyoruz, saygılar...

Site YöneticisiNovember 4, 2012, 2:14 am

Sevgili Zafer can, müsaiplik dünya malının dünyada kalacağı düşüncesinden hareketle varlıklı bir aileyle yoksul bir ailenin ahiret / yol kardeşliğine girmesi ve varlığın ortak paylaşımı demektir. Müsaiplik Cemlerde ser verip peyman almakla başlar. Çağımızda bile zengin ve fakir arasındaki varolan uçurumun Alevilerce asırlarca önce müsaiplikle yok edildiğini görüyorsunuz. Sosyal ve ekonomik varlığın paylaşımı dolaysıyla yoksulluğun yaşanmaması için geliştirilmiş bir gönül alış verişi ve eşitliğin paylaşımıdır. Bu günkü dünya konjüktüründe sosyalizim bile bunu başaramamıştır ama Alevilik müsaiplik kavramıyla bu düşünceyi kuşaktan kuşağa taşımıştır. Haa günümüzde müsaiplik nasıl yaşıyor diye soracak olursanız, işte bu noktada kirletilmiş bir kültürün öksüzleştirilmiş suskun bir yola girdiğini tam gerçekleri yaşamadığını görüyoruz. Çünkü Alevilik 400 yıldan buyana yaptırım ve baskı altında kaldığı için düşünce kirletilmiş ve asıl gelenek unutulmaya başlamıştı. İnsanın insana kulluk etmesini önleyen fakirliğin ortadan kaldırılması için konulmuş bir sosyolojik varlık paylaşımıdır müsaiplik. Hoşca kal, dostca kal, müseiplik düşüncesiyle kal.

Site YöneticisiNovember 4, 2012, 1:37 am

Sevgili Hazal kardeşim, Hz Ali evinde katledildi, Camide kaltledi diye bir çeşit söylenceler var. Bu konuda kesin bilgi kaynağı olmadığı için insanlar çarpıtılımış ve özünden uzaklatırılmış bilgilerle doyurulmaya çalışılıyor. Ama, şurası bir gerçek, Hz Muhammed henüz yeni İslamiyeti yaymaya başladığı sürecin ilk günlerinde Hz Ali 40'la Cemini kurmuştur. 40'lar Cemi Araplara ait olmayan bir töredir ve Türk dünyasında 2000 yıldan fazla yerleşik bir sosyo-kültürel gelenek olarak yaşamaktadır. Araplar 40'lar Cemini 40 Haramiler diye tanımlamışlardır çünkü kendi geleneklerine karşı ve farklı bir inanç olarak görmüşlerdir. Hz Ali 40'lar Cemini kendisimi yarattı? Elbette hayır!! Hz Ali Türk düşüncesini canı pahasına Arap dünyasına taşımıştır. O nedenle'de Hz Hüseyin'nin katlinden sonra ehlibeyt soyu canlarını Emevi saltanatından kurtarmak için Türmenistan'a kaçmış ve orda yerleşmişlerdir. Hz Ali ne Camide ne de evinde katledilmişdir. Cem evine giderken hain pusuya uğramıştır. Sanırım sorunuza yeterli cevap olmuştur. Hoşca kalın, sevgiyle kalın.

Site YöneticisiNovember 3, 2012, 11:49 pm

Sevgili Murat Taş, öncelikle açık yürekle bir eleştiri yaptığınız için teşekkür ederim. Ancak, bir iki kitap okumakla doğrular bulunmuyor. Bildiğiniz gibi Alevilik insanlar arasında hiç ayırım yapmaz, 72 millete bir nazarla bakar. Saidi Nursi Alevi olmadığı için eleştirilmiş değildir. Saidi Nursi yerleşik bir inanca karşı Nur Risalesi yazıp, kendisinin İslamiyetin yeni bir uzantısı olduğu düşüncesiyle yorum yapıp değiştirilmesine gitmiş, kendisini Vahabullah gibi en son nebi olarak gördüğü için eleştiri yapılmıştır. Bildiğiniz gibi, Vahabullah, Hz Muhammed kendisini son Nebi olarak söylemesiyle İslamiyetin ve dinlerin gelişmesini önlemiştir diye savunuyor. Saidi Nursi de aynı sentezle Risaleyi Nur yazmakla insanlığın hala din ve din altında kulluk etmesini savunduğu ve kendisinde Nur görüp Nebilik sıfatına layik olduğu görüşüne sahip çıktığı için eleştirilmiştir. Ayrıca, Atatürk'ün tekke ve zaviyeleri kapatmasıyla Saidi Nursi Nur Risalesini yaymasında zorlanacağı düşüncesiyle Kürt kartına soyunmuş ve isyan çıkarmıştır. Lütfen sitemizdeki olan bilgileri biraz daha geniş düşünceyle okumaya devam edin. Hoşca kal, dostca kal, sevgiyle kal.

zaferSeptember 10, 2012, 8:35 am

misaiplik nedir

Site YöneticisiSeptember 3, 2012, 6:25 am

Citizen adıyla yazan sevgili kardeşim, herşeyden önce biz bir ocak evladıyız. 400 yıl boyunca tüm baskı ve yaptırımlara rağmen Aleviliğin özünü günümüze taşıdık. Kaynak verilmesi gereken yerlerde kaynak verdik. Aslında çoğu kaynakca Sünnü kalemlerden veya Sünnüleşmiş Aleviler tarafından yazılmışdır. Ne kadar gerçek olduğu konusunda tartışma yaratacak bilgiler var. Daha doğrusu gerçek bilgiler çoğu zaman 400 yıllık tarih süreci içinde ya yakıldı ya da yok edildi. Evet diğer bilgiler bizim özümüzden gelen nesilden nesile aktarılan Alevilikdir. Biz sonradan Aleviliği kabul eden veya devşirme değiliz. Hacı Bektaş Veliyi Anadoluya görevlendiren Ahmet Yesevi'in oğlu Haydar'ın torunlarıyız. Hacı Bektaş'dan 15 yıl önce Anadoluya gelmişiz. Dönme veya sonradan Alevi olma soydan olmadığımız için verilen bilgiler akıl ve ilim çesmesinden bugüne dek gelen bilgilerdir. Biraz daha bakarsanız çoğu yerlerde kaynakcalar verilmişdir. Hoşca kalın, dostca kalın, sevgiyle kalın.

citizenSeptember 1, 2012, 11:11 pm

hepsi kulaktan dolma hiç kaynak belirtilmemiş bilgiler fazlasıyla içinde yazılanların doğruluğu tartışılsa da bir kaynak kesinlikle olmalı

hazalAugust 1, 2012, 8:28 am

az önce 'aleviler neden ramazan orucunu tutmaz' yazısını okurken bir şey dikkatimi çekti Hz.Ali'nin evinden çıktıktan sonra değil camide namaz kılarken sırtından vurulduğunu biliyorum bir çok yerde de bunu okudum siz de bilgi verirseniz sevinirim.

murat taşJuly 26, 2012, 10:36 am

bir eleştiri -ben said nursinin hayatını okudum.verdiği mücadale (ki hayatını zindanlarda geçirmiştir) 'kürt'lükle hiçbir ilgisi yoktur.inancı ne olursa olsun inancı için dönemin 'zalim'(modern yezid) yöneticisine karşı verdiği mücadele ortadadır.alevi olmayan insanları bizden değil diye yanlış yorumlamanız bizi üzmüş ve doğruları yazdığınız hakkında şüpheye düşürmüştür.....

murat taşJuly 26, 2012, 9:57 am

öncelikle internet sitenizden çok memnun olduğumu söylemek isterim.yazılarınız çok güzel fakat her yazdığınız yazının altına yorum yapabileceğimiz bir yer olması gerekir düşüncesindeyim.

sultanJuly 22, 2012, 7:07 pm

dün haydar sultan türbesindeydim..kurbanımı kestim ama üzüntü içinde geldim..öyle bakımsızdı..kapısında bekleyenlerin paradan başka derdi olmayan..bizim yolumuza.,türbemize saygısı olmayan kişilerle doluydu..resimleri duvara çaktım içim yandı türbeyi o halde görünce..yapabileceğimiz bir şeyler varsa hep beraber yapalım.teşekkür ederim.

Site YöneticisiJuly 12, 2012, 7:14 am

Sevgili Sırrı Kardeş, sorunuz için teşekkür ederim. Her Alevi Ocağında olduğu gibi Hacı Kureyş'le ilgili yeterli bilimsel bilgi olmamakla beraber söylencelerde kalan bilgiler ışığında Kureyş soyundan yani Hz Ali nesli Zeynel Abidin'le başlayıp Arap topraklarından göçüp Türkmenistana yerleşen nesilden olup İmam Musa Kazım soyundan olduğu söylenmektedir. 16. yüz yıl Padişahı Sultan Murad I döneminde yaşamış daha sonra Horasan'dan hareket ederek Dersim yöresine yerleşdiği söylenmekte. Bu yöreye yerleştikden sonra asıl adı Şah Haydar olarak değiştiği ve Düzgün Baba Dergahı soyu da bu nesilin uzantısı olduğu bilinmekte. Düzgün Baba dergahıyla (Tunceli) temas kurarsanız daha net bilgi alabilirsiniz. Sanırım yeterli bilgi verdim. Hoşca kalın dostca kalın sevgiyle kalın.

Sirri KilicJuly 11, 2012, 7:59 am

Çok güzel bir site oluşturmuşsunuz tebrik ederim. Hacı Kureyş'le ilgili bilgilenmek istiyorum.

Site YöneticisiJune 23, 2012, 4:42 am

Sevgili Murat kardeşim, Değerli öneriniz için teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. İleri çağda insanlar bulundukları yerden başlamak üzere hangi şehirlerden geçebilecek bir yol haritası fevkelade olur. Sunum için tekrar teşekkür ederim. Önemli olan o yolun yalnızca fiziki yol haritası değil gönül yol haritası olması. O da bizim sitemizde var. Hoşca kal, dostca kal, sevgiyle kal.

Murat KahveJune 23, 2012, 4:26 am

merhaba dostlar bunu bir eleştiri olarak değilde sade sunu olarak algılarsanız sevinirim. Yaklaşık 30 yıl önce gitmiştim Haydar Sultan türbesine fakat aradan yıllar geçti tekrar gitmek istedim nasıl gideceğimi biledim Şuan 45 yaşındayım haritan vede diğer yerlerden internetten baktım bir yol haritası yok. Sizlerden bir ricam nasıl gidilir diye bir yol haritası yaparsanız türbenin yol haritasına inanın çok güzel olur. Amacım zatı muhteremi görmek değil o yola baş koymaktır. Hepinize emekleriniz için teşekkür ederim emeklerinizin Hak yoluna kayıt olmasını dilerim

Meydan EriMarch 28, 2012, 12:41 pm

Cem evi --- Meydan odası Bektaşinin ibadet yeridir. Cami'ye gündüz gidilir, orası sıfata tabidir. --- Meydan'a ise gece gidilir zat'a mazhardır. Yani Cami gündüz açık, gece kapalı; Meydan ise gündüz örtülü gece açıktır. Şimdi kendinize sorunuz Allah'in evini kapatmak hangi dinde vardr? Ben de size soruyorum Allahı bir eve kapatmak hangi dinde vardır? Biz müslümansak camilere gerek yok bize gök kubbe toprak seccadedir.

Pınar güvenMarch 14, 2012, 7:56 pm

SİVAS katliamı anısına…. Tarih 2 Temmuz 1993.. Oğlummm…. Biliyorum özledin babanı, en son ‘2temmuz1993’de duydun sesimi, Doğum günündü oğlum, doğum günün.. Baba hasreriyle yanan yüreğin sesimi duyunca ferahlaştı bilirim. -baba bugun doğum günüm, annemle birlikte kutladık ama sen ‘yoksun’ dedin. Sankı bir daha gelemeyeceğimi hissetmiş gibi. -seni seviyorum- baba dedın ! Sana cevap veremedim oğlum, sana cevap veremedim! Bende seni seviyorum, bekle geleceğim diyemedim oğlum… Birden dumanlar yükselmeye başladı, Herkes çığlık içindeydi… CAN yolunda CANIMIZI verdik oğlummmm. Diri diri yandık oğlum… Duymadı kimse çığlıklarımızı… bağrışlarımızı. Herkes seyretti oğlum.. Herkes CAN yolunda CANINI verenleri seyretti oğlum. Bedenimiz KAN, yüreğimiz İMAN doluydu. Bedenimiz yanarken dilimiz; Yetiş. Ya ALİ.. Yetiş ya ALİ… dedi ama sustu oğlum.. Sessiz sesiz ÖLDÜK oğlum. Biz yanarken göğe yükselen dumanlar bile; Bizim yaramızı örtemedi oğlum… Biz yanarken SİVAS’ta herşey kül oldu oğlum.. Benim öldüğüm gün, senin –doğum günündür- oğlum. Sakın ağlama sakın gözyaşı dökme oğlum. Baban ; CAN yoluna CANINI verdi.. Şimdi ; Beni –yaşat – oğlum. Pir Sultan’ın duasıyla benı yaşat oğlum.. Biz kül olduk ama bize inananları, kül etmelerine izin verme oğlum! Ben CAN yolunda İMAN yolunda ‘’ŞEHİT’’ oldum oğlummm. Beni ‘semah dönerek’ hatırla.. Beni türkülerle hatırla… ‘ben’ yandım, ‘Biz’ yandık ama bize inananları yaktırmalarına izin verme oğlum.. Affet oğlummmm affet… Gelemedim yanına, arkada bıraktım, ‘babasız’ bıraktım sizi oğlum….. Yaşanılan kürt, alevi, sünni ayıbı değil. İNSANLIK ayıbıdır. Benden CANINI CAN yolunda verenlere selam olsun. Bu yazım sizlere selam olsun. UNUTMADIK, UNUTTURMAYIZ.!!!! PINAR GÜVEN /SİVAS KATLİAMI İÇİN/ 14.03.2012-KIBRIS-GİRNE

mustafa aslantürk ANAMUR / mersinFebruary 22, 2012, 9:51 pm

Bir ülkücü ,türkçü olarak sitenize hayran oldum. Gerçek türkçülük burada.Yeter artık ÇİN in,ARAB ın:FARS ın RUS un,İNGİLİZ in kültür emperyalizmden ne zaman nefret edeceğiz.Ne zaman öz değerlerimize döneceğiz..Büyük türk ATATÜRK 1100 yıllık arap fars kültür işgaline son vermek istemiş kısa zamanda çok işler başarmış....Ancak AKP hayasızca zehir saçıyor..İSLAM bu görünüşü ile yahudilik(sami) gibi sadece ARAP(sami) ırkına ait bir din gibi görünüyor..

sonanoBouctugFebruary 4, 2012, 1:00 pm

Hello, i read your site, this a best site for me, thanks!

Site YöneticisiJanuary 13, 2012, 5:38 am

Sevgili Sinan can, bizim köyde birçok Hüseyin Dede var, siz nerede ve hangi şehirde yaşıyorsunuz? Ona göre adres verelim. Hoşca kal, dostca kal Haydar Sultan şefaatiyle kal.

Sinan VURURJanuary 12, 2012, 11:43 pm

Hüseyin dedeye nereden ve nasıl ulaşırız bizler onun sayesinde burayı gördük ve onun sayesınde buranın şefaatınden faydalandık ben ve ailem lütfen mesaja cewap werin..

sivilJanuary 9, 2012, 1:50 pm

atatürk köşesinde atatürkün dinle ilgili görüşlerini yansıtmışsınız..teşekkürler..böylece atatürkün ve sizin dinsiz olduğunuzu kendiniz beyan etmiş oldunuz..o zaman hacı bektaş-ı velinin sizin sitede işi ne ..münafıklar

Site AdministratorDecember 29, 2011, 1:00 am

Dear Philinda and Marsue, we take much pride if the contents of the website has given you a different insight about Alevism. It is brief but jogs logic capacitors and takes individuals into a journey of thought and science.

PhilindaDecember 19, 2011, 9:14 am

I feel so much happier now I undertsnad all this. Thanks!

MarsueDecember 19, 2011, 6:25 am

Yup, that'll do it. You have my appreactiion.

Site YöneticisiDecember 18, 2011, 12:08 am

Değerli İpek kardeşim, sorunuz için teşekkür ederim. Kuran-ı Kerim henüz 1300 yaşında, oysa Aleviliğin 4000 yıldan fazla bir yaşamı var. Elbette, çoğu dinler birbirinden yararlanmışdır. Kuran doğrudan Alevilik veya Bektaşilik diye bahsetmez ancak, Emevi saltanatı İslam içinde Hz Ali ve ehlibeytine karşı bir savaş açmışşsa isim verilmeden bunun altında İslam içinde var olan ALEVİ DEĞERLERİNE karşı açılmış bir savaşdır. Sonuçda günümüzde bile süregelen Alevi ve sünnü farklılığı bunun bir göstergesi olup Emevilerin başlattığı bir kin ve nefretin devamıdır.... Sanırım sorunuza yanıt olmuştur. Hoşca kal, dostca kal ve sevgiyle kal

ipekDecember 14, 2011, 7:09 am

ben yazılarınızı okudum ama kafamda soru işaretleri var daha sizlere sormak istiorum alevilik bektaşilik le ilqili Kur'an-ı Kerim de geçen ayet var mı? bunu merak ediorum arapça bilmedigim den okuyamıyorum açıklama meâlinde göremedim pek birşeyde. bana bu konuda yardım edin.